Allmänna villkor Jag Stöttar
Gäller from. 20200901

1. Inledning

Följande allmänna villkor gäller för ansluten förenings användande av tjänsten Jag Stöttar (levereras av Nowonomics AB publ. org nr. 556990-1795) benämnt som vi, oss, Jag Stöttar, jagstottar.se, tjänsten alternativt bolaget.

Genom att Föreningen (benämnt som Föreningen, butiken alternativt ni) skapar en unik butik hos Jag Stöttar så godkänner och accepterar ni som behörig företrädare för er förening dessa allmänna villkor för tjänsten som för närvarande är kostnadsfri.

Personer som vill stötta sin Förening genomför onlineköp i anslutna nätbutiker och avstår återbäringen till förmån för sin förening, dessa benämns i villkoren som “stöttande medlem/ medlemmar”.

2. Tjänsten

Tjänsten möjliggör att stöttande medlemmar kan göra sina inköp hos nätbutiker anslutna till Föreningens butikssida och att utbetald återbäring från nätbutikerna kommer Föreningen tillgodo.

Genom att Föreningens butik aktiveras på www.jagstottar.se godkänner Föreningen att Föreningen kan synas och marknadsföras tillsammans med de partners som Jag stöttar väljer att samarbeta med. Ingånget avtal innebär att bägge parter har rätt att använda varandras varumärken i tryck, digitalt och i skrift i respektive marknadsföring.

Återbäringsfördelning. Fördelningen av återbäring som genererats vid stöttande medlemmens inköp via Jag Stöttar delas mellan Föreningen och Nowonomics AB med för närvarande 50 % vardera.

Att ha en butik via Jag Stöttar medför inga löpande och återkommande kostnader för Föreningen. Nowonomics AB står för kostnader för drift och service av tjänsten.

3. Stöttande medlemmar & nätbutiker

Som stöttande medlem på Jag stöttar kommer angiven/ vald Förening erhålla avtalad återbäring när den stöttande medlemmen handlar via Föreningens butik och därigenom hos de nätbutiker som är anslutna till denna butik.

Ersättning kan endast erhållas genom att den stöttande medlemmen handlar via Föreningens butik och där klickar på aktuella produktlänkarna/ butikslänkarna som finns markerade vid vald nätbutik. Den stöttande medlemmen måste klicka på nätbutikslänken i Föreningens butik för att Föreningen ska kunna erhålla aktuell återbäring.

Nätbutikerna väljer själva mellan att betala en fast summa per order eller en procentsats på ordervärdet. Hur mycket nätbutikerna betalar ut i återbäring framgår tydligt innan den stöttande medlemmen lagt sin order. Notera att ett köp sker och slutförs mellan den stöttande medlemmen och den aktuella nätbutiken.

Från tid till annan kan de olika nätbutikerna ändra sin återbäring. Vi gör allt vi kan för att informationen på Jag stöttar är aktuell men vi tar inget ansvar för ej uppdaterad information. När ett köp är genomfört och korrekt spårat hamnar återbäringen på Föreningens konto hos Jag stöttar. Köpet räknas som genomfört efter det att betalningen skett och i vissa fall efter det att utnyttjandet av tjänsten skett vilket kan ta upp till 14 dagar. Jag stöttar förbehåller sig rätten att närhelst lägga till eller ta bort anslutna nätbutiker från Föreningens butik.

Nätbutikerna bestämmer själva om de vill förmedla ersättning och bedömer om trafiken/köp är äkta och enligt intentionen med den ersättning de ger. Dessa regler är inte alltid publicerade och kan beslutas i efterhand av nätbutiken. I de fall som nätbutiker inte kan rapportera köpen till oss är vi inte ansvariga för att hantera det. Vid fel och problem kan vi driva krav på ersättning från nätbutiken men vi kan även avsluta sådan aktivitet och beslutet från nätbutiken och oss är slutgiltigt.

I de fall stöttande medlem använder rabattkoder som ej erhållits från Jag stöttar vid sitt köp finns risk att köpet inte längre kan härledas/ spåras till Jag stöttar. I dessa fall går ersättningen förlorad. De rabatter och rabattkoder som presenteras av Jag stöttar kan oftast inte kombineras med andra erbjudanden och kan ofta vara förknippade med särskilda villkor och undantag och gäller vid onlineköp via Jag stöttar. Mer information om villkoren återfinns i förekommande fall på nätbutikens hemsida. Flera rabattkoder kan inte kombineras.

Alla frågor om den återbäring som din förening förväntar sig att erhålla för stödjande medlemmars köp hanteras av personalen hos Jag stöttar. Vänd er inte till nätbutiken om detta. Alla frågor om den stöttande medlemmens köp, leveranser, returer, kontaktuppgifter mm hanteras av nätbutiken till vilken den stöttande medlemmen ska vända sig till. Jag stöttar har ingen information om detta.

4. Om utbetalning av återbäring

Om köptransaktionen av någon anledning bedöms som avbruten (t ex retur av vara, köpet hävs mm) kommer transaktionen att bli avvisad och därmed kommer ingen återbäring att utbetalas från nätbutiken. Återbäringen som Föreningen erhåller är normalt baserat på ordervärdet före moms. Kringprodukter som försäkring, frakt, faktureringsavgifter eller köp av presentkort ger i normalfallet ingen ersättning. Köp som betalas med presentkort eller andra värdecheckar ger ingen ersättning.

Behörig person hos Föreningen initierar en utbetalning genom att fakturera bolaget med aktuellt saldo som underlag vilket redovisas i inloggat adminläge och som bolaget betalar till angivet konto på fakturan. Behörig person hos Föreningen kan begära utbetalning av verifierat saldo vid varje månadsskifte. Intjänad ackumulerad återbäring kan utbetalas i upp till 2 år från och med transaktionsdatumet. Därefter förfaller pengarna.

5. Butik på Jag stöttar

En butik som är inaktiv i mer än 24 månader betraktas som avslutad och kommer att tas bort. Den senaste inloggningen i adminläge på Jag stöttar är det datum används för att bedöma inaktiva butiker. Tjänsten är kostnadsfri och kan avslutas när som helst av behörig person i Föreningens styrelse.

6. Nyhetsbrev och marknadsföring

Förening med butik hos Jag Stöttar kan i adminläge hantera sina inställningar och bestämma vilka utskick ni vill ta emot. Alla våra föreningsmedlemmar får introduktionsmail som består av utvalda kampanjer. Utöver detta har vi kampanjmejl, nyhetsbrev, information som vi skickar ut.

7. Integritetspolicy

Vi behöver samla in data om dig för att kunna erbjuda dig våra tjänster men även för att kunna ge dig en så god upplevelse av dessa tjänster samt för att få möjlighet att ge dig personliga erbjudanden. Nowonomics AB (publ). org.nr. 556990-1795 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lagras. Våra databas servrar är placerade i EU. Vi skyddar dina uppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningen, genom att hela tiden jobba aktivt med vår IT-säkerhet.

Uppgifter som ni lämnar till oss är namn, mobilnummer, e-postadress Föreningens organisationsnummer och adress. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna administrera er förenings tjänst och butik. Vi har kvar dessa uppgifter tills avtalet avslutas vilket ska ske skriftligen från behörig person hos Föreningen till kontakt@jagstottar.se.

Vi kan komma att spara dina personuppgifter för marknadsföringsändamål upp till 3 år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört. Vi ser dig som kund hos oss så länge som ni loggar in hos oss eller använder några av våra applikationer.

När ni använder våra tjänster lagrar vi IP-nummer, vilken butik ni besöker samt när detta sker. Detta gör vi för att kunna spåra köp som inte blivit rapporterat korrekt samt för att förhindra missbruk av våra tjänster. Vi använder oss av ett spårningssystem som skapar ett unikt transaktionsnummer när ni går genom oss. Vi lämnar inte ut några uppgifter om dig till nätbutikerna när ni handlar.

Nätbutikerna har alla sin egen integritetspolicy och lagrar data utifrån sina behov. I vissa fall länkas ni via en tredje part, de kan då se och lagra ditt IP-nummer och en del annan data som din dators webbläsare ger ifrån sig. Någon data mer än transaktionsnumret får de ej från oss men de kan ta del av de uppgifterna nätbutikerna återrapporterar. Vi lagrar detaljer om ditt köp, ordervärde, ordernummer, tidpunkten för köpet samt i vissa fall varugrupp. Detta görs för att kunna ge din förening korrekt återbäring. Vi redovisar stöttande medlemmars transaktioner på er förenings butikssida i adminläge.

För att utvärdera, utveckla och förbättra vårt system lagrar vi även vilken webbläsare, vilken slags dator eller mobil samt operativsystem ni använder för att kunna förbättra våra tjänster i framtiden. Laglig grund här är berättigat intresse. Vi använder Google Analytics för att samla in allmän besöksstatistik. Det gör att vi delar anonymiserad och aggregerad data med Google LCC.

Ekonomiska transaktioner och saldo lagras löpande. Dessa uppgifter har vi en laglig skyldighet att spara och det görs i upp till åtta år för att uppfylla bokföringslagen. Om ni har använt våra tjänster kan vi behöva spara uppgifterna i 7 år tills våra åtagande mot er är helt reglerade.

De samtycken ni lämnat till oss kan ni återkalla när ni vill. Om ni har frågor om de data vi har om dig, radera eller ändra någon uppgift i registren eller ditt konto hör av dig till kontakt@jag stottar.se.

8. Cookies

Jag stöttar använder cookies. För att kunna använda Jag stöttar måste stöttande medlemmar slå på funktionen cookies i sin webbläsare och stänga av eventuella ytterligare funktioner som kan blockera cookies. Jag stöttar avser också att placera en cookie från Facebook och Instagram på era sidor via laget.se för att kunna använda retargeting och nå ut till era medlemmar via de medierna. Utan det kommer vi inte att kunna ge någon återbäring till er. Cookies är en liten textfil som lagrar information på din hårddisk och är ofarlig.

9. Trademark och användandet av Jag Stöttar

Jag stöttar är skyddat. Ni kan bara använda Jag stöttar för det avsedda syftet. Ni kan inte reproducera, kopiera eller på annat sätt hantera material/delar av Jag stöttar utan skriftligt tillstånd från oss. Kommersiellt utnyttjande av sajten för annat än angivet syfte anmäls. Detta avser inte vanlig marknadsföring av reklamkampanjer i form av banners, reklamtexter eller loggor.

10. Länkar till externa webbplatser

Jag stöttar länkar till flera länkar till flera externa webbplatser. Dessa länkar är utanför vår kontroll och vi tar inte ansvar för material som finns på dem. Länkning i sig är ingen acceptans av en annan webbplats innehåll. Vi kan inte garantera att alla länkar på Jag stöttar fungerar då vi inte kan kontrollera tillgänglighet på nätbutiker eller annat som kan påverka länkarna. Om ni anser att någon länk leder till webbplats som innehåller stötande material eller inte fungerar så meddela gärna oss på kontakt@jagstottar.se så vi kan agera.

11. Länkar från externa webbplatser

Stöttande medlem får inte modifiera länkar för att användas för eget bruk på externa webbplatser. Jag stöttars länkar får endast användas i samband med besök via www.jagstottar.se, dess systersajter samt via produkter och applikationer byggda eller licensierade av bolaget. Missbruk av detta beivras och kan leda till avstängt användarkonto och fruset saldo, eller raderade köp.

12. Felaktig användning av Jag stöttar

Om våra tjänster på Jag stöttar på något sätt bedöms användas felaktigt eller att våra tjänster används på ett onormalt sätt kan vi besluta att avsluta Föreningens butik. Jag stöttar äger rätt att inte betala ut några pengar samt att utbetalade pengar kan komma att krävas åter om missbruk uppdagas i efterhand. Ni accepterar att vår bedömning är slutgiltig. Vi förbehåller oss rätten att neka eller att avsluta tjänsten/ butiken utan föregående förvarning i fall en butik används i strid mot dessa villkor.

Föreningar som främjar våld, pornografi eller hets mot folkgrupp är inte välkomna att bli medlem hos Jag stöttar.

13. Ansvarsfrihet

Ni godkänner att Jag stöttar kommer att hållas ansvarslöst för eventuella förluster, krav, skada, utgifter eller andra förpliktelser och ansvar som kan uppstå från användande av Jag stöttar. Vi tar ansvar för att den information vi publicerar är aktuell och korrekt, men ger inga garantier. Vi accepterar inga former av krav på grund av felaktig information. Vi på Jag stöttar gör allt vi kan för att tillhanda en exakt, korrekt och fungerande teknisk lösning till er.

Ni godkänner att www.jag stottar.se/Föreningens namn tillhandahålls till er i befintligt skick och utan garantier på information eller teknisk lösning. Vi kan inte hållas ansvariga för fel på någon del av Jag stöttar vare sig information, teknisk lösning eller annat som kan resultera i eventuella förluster, krav, skada, utgifter eller andra förpliktelser och ansvar. Dessa villkor är styrda av svensk lag och dispyter hanteras av svenska domstol. Om någon del av villkoren inte kan appliceras enligt svensk lag kommer resterande del av villkoren fortfarande att gälla.

14. Ändringar av allmänna villkor

Vi kan ändra och uppdatera dessa allmänna villkor när det bedöms nödvändigt. De nya villkoren börjar gälla tidigast 30 dagar efter publicering.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på Jag Stöttar, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska